Direktorica škole : Mr. Nusreta Jamaković
Pomoćnica direktorice škole: Slađana Vrejić
Sekretar škole : Adela Mujkić
Pedagog škole : Irma Nizam