Direktorica škole :  Nusreta Jamaković

Sekretar škole :

Adela Mujkić
Pedagog škole : Irma Nizam