Direktor škole : Sabahudin-Dino Bakal

Sekretar škole :

Adela Mujkić
Pedagog škole : Irma Nizam

 

 

Školski razvojni tim (ŠRT)

 

1. Sabahudin-Dino Bakal  direktor škole
2. Irma Nizam, pedagog škole
3. Alma Operta, nastavnik razredne nastave
4. Adisa Hodžić, nastavnik razredne nastave
5. Mirsad Hadžibeganović, nastavnik informatike
6. Nermina Šišić, nastavnik matematike
7. Dragana Paralović, nastavnik matematike