Direktorica škole : Aida Ožegović

Sekretar škole :

Adela Mujkić
Pedagog škole : Irma Nizam