Direktorica škole :  

Sekretar škole :

Adela Mujkić
Pedagog škole : Irma Nizam