Poštovani,

 

U prilogu se nalaze dva linka na kojima možete pogledati

Opće uvjete osiguranja i tabele invaliditeta

 

Opći uvjeti osiguranja

Tabela invaliditeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revidirana bodovna rang-lista za poziciju 2. Nastavnik kulture življenja

 

 

OSIGURAVATELJ ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU JE TRIGLAV OSIGURANJE

U prilogu su Opći uvjeti osiguranja kao i tabela invaliditeta.

 

Opći uvjeti osiguranja

Tabela invaliditeta

 

 

 

 

BODOVNE RANG LISTE : Nastavnik hemije/kemije; Nastavnik kulture življenja; Spremačica

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

REVIDIRANE - Bodovne rang liste nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i radnika za obavljanje drugih poslova u ustanovi. 22.11.2023.

 

 


 

 

 

Bodovne rang liste nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i radnika za obavljanje drugih poslova u ustanovi.

Kandidati koji imaju primjedbe na bodovanje mogu doći u školu u srijedu, 22.11.2023. godine, u terminu od 12:30 do 14:00 h.

 

 

 


 

 

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

 

 

 


 

 

 


 

 

 

Edukativni materijal, podsjećanje

 

 

 

Poštovani,

 

Podsjećamo Vas da je na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo objavljen edukativni materijal o obilježavanju godišnjica masovnih stradanja građana Sarajeva 1992.-1995. godina o čemu dostavljamo link.

 

Važno je da u svim škola Kantona Sarajevo, u skladu sa datumima obilježavanja godišnjica masovnih stradanja, za učenike odvojimo dio vremena kako bismo kod njih razvijali kulturu sjećanja i pamćenja, a Edukativni materijal predstavlja dobro polazište tokom pripreme posjete mjestima stradanja, ili upućivanja na infirmacije tokom boravka učenika u školi u skladu sa ranije dostavljenim Uputstvom.

 

U prilogu dostavljamo i link gostovanja autorice materijala dr. sci. Merise Karović-Babić u kojem možete dobiti više informacija o značaju Edukativnog materijala.

 

Link 1: https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/pregled-obiljezavanja-godisnjica-masovnih-stradanja-gradana-sarajeva-1992-1995

Link 2: https://youtu.be/GxmUQdqZv4U?feature=shared

 

 

S poštovanjem,

_____________________________________________________________

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo

Adresa:  Aleja Bosne Srebrene bb/IX, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: (00387 33) 778 605  I  e-mail: info@irpo.ba  I  web:  http://www.irpo.ba


 

 

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

 


 

 

 


 

 

 

Korigovana bodovna rang lista

 

 

 

 


 

 

 

Revidirana bodovna rang lista


 

 

 

Bodovne rang liste nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i radnika za obavljanje drugih poslova u ustanovi.

Kandidati koji imaju primjedbe na bodovanje mogu doći u školu u srijedu, 21.06.2023. godine, u terminu od 9:00 do 12:00 h.

 

 


 

 

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

 

 

 

 


 

 

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA/DIREKTORICE JU OŠ „GRBAVICA II“ SARAJEVO NA MANDATNI PERIOD OD ČETIRI GODINE

 

 


 

 

 

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA za izbor direktora/direktorice Javna ustanova Osnovna škola „Grbavica II“ Sarajevo na mandatni period od četiri godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Bodovna rang lista nastavnika, stručnih saradnika i saradnika – Konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

Konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

 

 

 


 

 

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA/DIREKTORICE JU OŠ „Grbavica II“ SARAJEVO NA MANDATNI PERIOD OD ČETIRI GODINE


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZAC ZA UPIS U PRVI RAZRED

Ako odaberete da "Obrazac za upis" popunite kao formu u Word dokumentu, nakon otvaranja istog morate odabrati opciju View, a nakon toga Edit document ili Enable Editing u zavisnosti od toga koja opcija Vam se prikaže. Nakon popunjavanja spasite dokument i pošaljite kao dodatak u e-pošti sa ostalom traženom dokumentacijom ili ga isprintajte ako predajete putem pošte ili lično.
Ako odaberete PDF dokument isprintajte ga i popunite svojeručno. Nakon popunjavanja skenirajte/slikajte i pošaljite kao dodatak u e-pošti sa ostalom traženom dokumentacijom ili ga priložite ako predajete putem pošte ili lično.

PRIJAVNI OBRAZAC ZA UPIS U PRVI RAZRED 2023

PRIJAVNI OBRAZAC ZA UPIS U PRVI RAZRED 2023 PDF

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Revidirana bodovna rang lista 03.11.2022. - Spremačica

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Bodovne rang liste nastavnika, stručnih saradnika, saradnika i radnika za obavljanje drugih poslova u ustanovi.

Kandidati koji imaju primjedbe na bodovanje mogu doći u školu u četvrtak, 03.11.2022. godine, u terminu od 13:00 do 14:30 h.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

NOVA REVIDIRANA BODOVNA RANG LISTA POZICIJA 7 - SOCIJALNI RADNIK 30.06.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

REVIDIRANE BODOVNE RANG LISTE NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA, SARADNIKA I RADNIKA ZA OBAVLJANJE DRUGIH POSLOVA U USTANOVI

 

 

Pozicija 1 - spremačica

 

Pozicija 6 - Psiholog

 

Pozicija 7 – Socijalni radnik


 

 

 

 

 

 

BODOVNE RANG LISTE NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA, SARADNIKA I RADNIKA ZA OBAVLJANJE DRUGIH POSLOVA U USTANOVI

Kandidati koji imaju primjedbe na broj bodova mogu se obratiti komisiji u petak, 24.6.2022. godine u periodu od 9:00 do 14:00 sati.

 

Pozicija 1 - spremačica

 

Pozicija 2 - Nastavnik njemačkog jezika

 

Pozicija 3 - Nastavnik informatike

 

Pozicija 4 - Nastavnik razredne nastave do 31.08.2023.  godine

 

Pozicija 5 - Nastavnik razredne nastave do povratka radnika sa funkcije direktora, a najdalje do 31.08.2023.  godine

 

Pozicija 6 - Psiholog

 

Pozicija 7 - Socijalni radnik


 

 

 

 

 

 

Poništenje javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta za školsku 2021/2022. godinu

 


 

 

 

 

 

 

Javni konkurs za školsku 2022/2023. godinu.