Kontakt


Sekretar
Telefon/fax: +387 33 642-642
e-mail : sekretar@osgrbavica2.edu.ba


Produženi boravak
Kontakt telefon : +387 33 644 526      +387 62 770 186
e-mail : produzeni.boravak@osgrbavica2.edu.ba


Pedagog
Telefon/fax +387 33 651 121
e-mail : pedagog@osgrbavica2.edu.ba


Direktor
Telefon: +387 33 644 525
e-mail : skola@osgrbavica2.edu.ba


Biblioteka Vesna Klačar
Telefon:  +387 33 644 527
e-mail : vesna.klacar@osgrbavica2.edu.ba


Portirnica
Telefon: +387 33 644 528


 

Adresa

JU Osnovna škola "Grbavica II"
Behdžeta Mutevelića bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina