UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE PRIKAZA JAVNIH NABAVKI

Poštovani da bi pristupili panelu javnih nabavki, koji se nalazi na kraju stranice morate u address bar-u umjesto trenutne adrese https://osgrbavica2.edu.ba/plan-javnih-nabavki/ unijeti adresu http://osgrbavica2.edu.ba/plan-javnih-nabavki/

Razlika je u http adresi. Ukoliko otvorite stranicu sa https nećete imati prikaz izvještaja.

 

 

 

 

 


 

Obavještenje o objavi konkurentskog zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda za potrebe produženog boravka

Obavještenje o nabavci

 TD Hrana, piće i srodni proizvodi

 

 

 

Napomena : "TENDERSKA DOKUMENTACIJA SE MOŽE PREUZETI ISKLJUČIVO SA PORTALA JAVNIH NABAVKI"

 

 

 


Plan javnih nabavki za 2017. godinu

1. UVOD
Plan nabavki u tekućoj 2017. godini planiran je shodno planiranim izdacima škole odnosno odobrenim Budžetom za 2017. godinu iz ekonomskog koda 613000 i isti je grupisan po vrstama nabavki, vršenju usluga i ustupanju radova u skladu sa planiranim aktivnostima.
U planu je naznačeno po kom osnovu se osiguravaju sredstva za nabavke, te vrsta postupka koji će se u škole provoditi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova u školi.
Na ovaj način će se osigurati:
Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke,
Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa postupcima utvrdenim Zakonom,
Preduzimanja svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravedna i aktivna konkurencija medu potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.
2. NABAVKA
Pod javnom nabavkom roba i usluga podrazumijevaju se nabavke svih vrsta roba, vršenja usluga i ustupanju radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u BiH (”Službeni glasnikBiH, broj :39/14).
ZAKONSKI OSNOV
Zakon o javnim nabavkama BiH
Uputstvo o primjeni zakona o javnim nabavkama BiH Interni pravilnici i procedure u školi Odluke vezane za javne nabavke.
3. POSTUPCI
U uslovima javne nabavke provode se postupci i to:
a) otvoreni postupak
b) postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda
c) direktni sporazum
Ugovorni organ provodi postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda u slučaju da je procijenjena vrijednost nabavke robe ili usluge manja od iznosa od 50.000,00 KM, odnosno kada je za nabavku radova procijenjena vrijednost manja od iznosa od 80.000,00 KM.
Ugovorni organ provodi postupak direktnog sporazuma za nabavku robe, usluga ili radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od iznosa od 6.000,00 KM.
Otvoreni postupak podrazumijeva nabavke roba čija je vrijednost preko 50.000,00 KM, vršenju usluga i ustupanju radova preko 80.000,00 KM.

Plan javnih nabavki za 2017 godinu


 

Plan javnih nabavki 2019 – JU OŠ Grbavica II


 

U prilogu se nalazi plan javnih nabavki za 2019. godinu.

Plan javnih nabavki 2019 - JU OŠ Grbavica II

 


 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering)


 

U prilogu se nalazi "Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering)" za 2020 godinu.

Odluka

 


 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU


 

U prilogu se nalazi "PLAN JAVNIH NABAVKI" za 2020 godinu.

Plan javnih nabavki 2020 - JU OŠ Grbavica II

 


 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU


 

U prilogu se nalazi "PLAN JAVNIH NABAVKI" za 2021 godinu.

Plan javnih nabavki za 2021 godinu

 


 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU


 

U prilogu se nalazi "PLAN JAVNIH NABAVKI" za 2022. godinu.

Plan javnih nabavki 2022 godina

 


 

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA PERIOD PRIVREMENOG FINANSIRANJA U PERIODU OD 01.01.2023. GODINE DO 31.03.2023. GODINE

 

Privremeni plan javnih nabavki

 

 

 

 

 


 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka udžbenika po grupi autora LOT2; LOT 3 i LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1; LOT2; LOT 3; LOT 4 i LOT 5

Odluka o izmjenama i dopunama plana Javnih nabavki

 

Odluka o izmjenama i dopunama plana Javnih nabavki

 

 


 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Škola u prirod

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školu za 2023. godinu.


 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školu za 2023. godinu.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za 2023 godinu

 


 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU – JU OŠ “GRBAVICA II”, SARAJEVO

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024 GODINU – JU OŠ “GRBAVICA II”, SARAJEVO

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača o nabavci usluga distribucije toplotne energije

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđaća u postupku javne nabavke usluga dostavljanja pripremljene hrane – catering u školu za 2024. godinu.

ODLUKA o poništenju postupk Javne nabavle električne energije

Izmjena Plana Javnih nabavki -2024

Izmjena Plana Javnih nabavki -2024

 


PRETRAGA


IZVJEŠTAJ