INFORMACIJE

 

 

Radno vrijeme produženog boravka je od 07:30 do 17:30 h.

 

 

Kontakt telefon : +387 62 770 186

+387 62 770 186

e-mail : produzeni.boravak@osgrbavica2.edu.ba

Prostorija za odmor i igru

Radna prostorija

Učionica

Prostorija za odmor i igru

Radna prostorija

Trpezarija