Tehničko osoblje


Radnice u kuhinji:

Mirsada Zolota
Jasmina Mehanić


 

Domar:

Dino Grbo


 

Higijeničarke:

Fahira Durić
Muradija Hajrović
Mediha Imamović
Samira Korda
Jasmina Krupalija
Adema Zuko


 

Čuvari:

Asim Deljković
Admir Ahmić