OBAVJEŠTENJE ORGANIZACIJA NASTAVE ZA PERIOD 12.03.2021. DO 26.03.2021. GODINE


 

OBAVJEŠTENJE ORGANIZACIJA NASTAVE NA POČETKU II POLUGODIŠTA


 

SPISAK UDŽBENIKA KOJI ĆE SE KORISTITI U JU OŠ “GRBAVICA II” U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

 

 

Školski kalendar za školsku 2020/2021. godinu

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, je donijelo školski kalendar za školsku 2020/2021. godinu.

Da bi pogledali školski kalendar kliknite na slijedeći link: Školski kalendar

 

 

Nastavni plan i program za osnovnu školu

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je donijelo Nastavne planove i programe za osnovnu školu.

Da bi pogledali NPP kliknite na slijedeći link: Nastavni planovi i programi

Da bi pogledali izmjenu i dopunu Nastavnog plana i programa za predmet Informatika za osnovne škole kliknite na slijedeći link: Nastavni planovi i programi

 


 

Obavještenje i uputstvo e-nastava

Ukoliko želite ovo uputstvo koristiti i kasnije možete ga preuzeti na slijedećem linku

e-ucionica uputstvo