Razredna nastava


1 Razred

11       Vrejić Slađana

12       Mujkić Edina

13       Habota Fatima

14       Borovina Enisa


2 Razred

21        Operta Alma

22        Kabaši Mirela

23        Ožegović Aida


3 Razred

31        Bjelić Sedina

32       Mrkaljević Adisa

33       Omerović-Šečić Sanida

34       Latić Selvedina


4 Razred

41        Bakal Sabahudin-Dino

42       Hodžić Adisa

43       Redžić Sanela

44       Karić Lejla

 


5 Razred

51        Alajbegović Alma

52        Ćatić Amna

53        Hasagić Samir

54        Begović Aida