Naziv radnog mjesta

Broj radnika

Direktorica

Pomoćnica direktorice

 

1

1

Pedagog-psiholog

1

Sekretar

1

Bibliotekar

1

Administrativni  radnik

1

Nastavno osoblje

42

Nastavnik- saradnik u PB

3

Domar

1

Čuvar

2

Higijeničarke

7

Radnica u kuhinji

2