Direktor škole : Sabahudin-Dino Bakal

Sekretar škole :

Adela Mujkić (zamjena Nezira Brigić)
Pedagog škole : Irma Nizam (zamjena Dženita Gurda)

 

 

Školski razvojni tim (ŠRT)

 

1. Sabahudin-Dino Bakal  direktor škole
2. Irma Nizam (zamjena Dženita Gurda), pedagog škole
3. Alma Operta, nastavnik razredne nastave
4. Adisa Hodžić, nastavnik razredne nastave
5. Mirsad Hadžibeganović, nastavnik informatike
6. Nermina Šišić, nastavnik matematike
7. Dragana Paralović, nastavnik matematike