INFORMACIJE

Radno vrijeme produženog boravka je od 07:30 do 17:00 h.

Kontakt telefon : +387 60 34 00 572

e-mail : produzeni.boravak@osgrbavica2.edu.ba

Prostorija za odmor i igru

Radna prostorija

Učionica

Prostorija za odmor i igru

Radna prostorija

Trpezarija