Novina – Veliki odmor smo produzili za 5 minuta!

SPISAK UDŽBENIKA KOJI ĆE SE KORISTITI U JU OŠ “GRBAVICA II” U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI


 

Školski kalendar za 2018/2019. školsku godinu

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, je donijelo školski kalendar za školsku 2018/2019. godinu.

Školski kalendar 2018/2019. godina.

Prilog školskom kalendaru 2018/2019. godina.

Nastavni planovi i programi za osnovnu školu 2018/2019. godina

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je donijelo Nastavne planove i programe za osnovnu školu.

Da bi pogledali NPP kliknite na slijedeći link: Nastavni planovi i programi