Obavještenje i uputstvo e-nastava

Ukoliko želite ovo uputstvo koristiti i kasnije možete ga preuzeti na slijedećem linku

e-ucionica uputstvo


 

SPISAK UDŽBENIKA KOJI ĆE SE KORISTITI U JU OŠ “GRBAVICA II” U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

SPISAK UDŽBENIKA KOJI ĆE SE KORISTITI U JU OŠ “GRBAVICA II” U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI

 

 

I  RAZRED
R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČ
1. Maštalica 1 I 2 Zehra Hubijar “Dječija knjiga” Sarajevo

“Bosanska riječ” Sarajevo

2. Matematika Eldina Dizdar „Bosanska knjiga“
3. Moja okolina S. Lugavić, M. Pašić “Bosanska knjiga” Sarajevo
4. Muzička kultura Esad Šuman „Bosanska knjiga“
5. Likovna kultura M. Hrvanović, I. Jaranović „Bosanska knjiga“
6. English adventure-starter A

Udžbenik i radna sveska

C. Bruni “Buybook” Sarajevo

NOV IZDANJE

7. Vjeronauka Ibrahim Begović "El-Kalem"

 

II  RAZRED
R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČ
1. Čitanka M. Bećirbašić, R. Pelidija, B. Dilberović “Sarajevo Publishing” Sarajevo
2. Matematika Eldina Dizdar  “Bosanska knjiga” Sarajevo
3. Moja okolina S. Lugavić, M. Pašić “Bosanska knjiga” Sarajevo
4. Muzička kultura Esad Šuman  “Bosanska knjiga” Sarajevo
5. Likovna kultura J. Mujkić “Sarajevo Publishing” Sarajevo
6. English adventure-starter B

Udžbenik i radna sveska

C. Bruni “Buybook” Sarajevo

NOVO IZDANJE

7. Vjeronauka Muamer Tinjak "El-Kalem"

 

III   RAZRED
R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČ
1. Čitanka H. Ništović, I. Ništović “Dječija knjiga” Sarajevo

”Bosanska riječ” Sarajevo

2. Matematika B. Jagodić “Sarajevo Publishing” Sarajevo
3. Moja okolina M. Pašić “Bosanska knjiga” Sarajevo
4. Muzička kultura V. Kečalović, M. Barošević “Dječija knjiga” Sarajevo

”Bosanska riječ” Sarajevo

5. Likovna kultura J. Mujkić “Sarajevo Publishing” Sarajevo
6. English adventure 1

Udžbenik i radna sveska

A. Worall “Buybook” Sarajevo

NOVO IZDANJE

7. Vjeronauka M. Pleh, M. Tinjak i M. Nezirovac "El-Kalem"

 

IV RAZRED
R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČ
1. Čitanka – Boja sreće Z. Hubijar “Bosanska riječ”
2. Matematika B. Jagodić  “Sarajevo Publishing” Sarajevo
3. Moja okolina S. Lugavić “Bosanska knjiga”Tuzla
4. Muzička kultura S. Ferović “Sarajevo Publishing” Sarajevo
5. Likovna kultura J. Mujkić “Sarajevo Publishing” Sarajevo
6. English adventure 2

Udžbenik i radna sveska

A. Worall “Buybook”, Sarajevo

NOVO IZDANJE

7. Vjeronauka H. Ništović, I. Ništović i

M. Valjevac

"El-Kalem"

 

V RAZRED
R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČ
1. Čitanka Š. Šehabović i J. Šehabović “Nam” Tuzla

“Vrijeme” Zenica

2. Naš jezik Š. Šehabović i J. Šehabović “Nam” Tuzla

“Vrijeme” Zenica

3. English adventure 3

Udžbenik i radna sveska

I. Hearn “Buybook”, Sarajevo
4. Matematika Atija Fako “Bosanska riječ” Sarajevo
5. Priroda Z. Numić, N. Vidović “Bosanska riječ” Sarajevo
6. Društvo A. Isaković, G. Župančić “Bosanska riječ” Sarajevo
7. Osnove tehnike i radna bilježnica Ćamil Ahmetović “Nam” Tuzla

“Vrijeme” Zenica

8. Kultura življenja Sadeta Ajanović, Mediha Musić “Svjetlost” Sarajevo
9. Likovna kultura Indira Jaranović “Bosanska knjiga”, Sarajevo
10. Muzička kultura E. Šuman “Sarajevo Publishing” Sarajevo
11. Vjeronauka M. Prljača i N. Halilović "El-Kalem"

 

VI RAZRED
R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČ
1. Čitanka Z. Hasić „Bosanska riječ“,Tuzla
2. Naš jezik Ismeta i Amira Džibrić „Bosanska riječ“,Tuzla
3. Engleski jezik-Challenges 1

Udžbenik i radna sveska

M. Haris, D. Mower, A. Mešić “Buybook”, Sarajevo
4. Njemački jezik (2.strani jezik)

Udžbenik i radna sveska

Z. Maglajlija “Dječija knjiga” Sarajevo

”Bosanska riječ” Sarajevo

5. Matematika Š. Arslanagić, D. Milošević „Bosanska riječ“ Sarajevo

”Dječija knjiga” Sarajevo

6. Biologija A. Begić, J. Hadžihalilović, R. Tupkušić „Bosanska knjiga“ Sarajevo
7. Geografija Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Sarajevo
8. Historija E. Dervišagić, H. Hadžiabdić „Bosanska knjiga“,Sarajevo
9. Tehnička kultura  i dnevnik rada M. Cvjetinović, S. Ljubović „Bosanska riječ“ Sarajevo

”Dječija knjiga” Sarajevo

10. Informatika Lejla Dizdarević “Sarajevo Publishing” Sarajevo
11. Likovna kultura I. Jaranović „Bosanska knjiga“ Sarajevo
12 Muzička kultura M. Hajdarhodžić, M. Baroščević „Nam“, Tuzla
13. Vjeronauka E. Grabus i M. Bašić "El-Kalem"

 

VII RAZRED
R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČ
1. Čitanka A. Hadžihrustić “Sarajevo Publishing” Sarajevo
2. Naš jezik A. i I. Džibrić “Nam” Tuzla

“Vrijeme” Zenica

3. Engleski jezik-Challenges 2

Udžbenik i radna sveska

Michael Harris, David Mower i Asmir Mešić “Baybook” Sarajevo
4. Njemački jezik (2.strani jezik)

Udžbenik i radna sveska

Zlata Maglajlija “Dječija knjiga” Sarajevo

”Bosanska riječ” Sarajevo

5. Matematika Š. Arslanagić i D. Milošević “Bosanska riječ” Sarajevo

“Dječija knjiga” Sarajevo

6. Fizika F. Sijerčić “Sarajevo Publishing” Sarajevo
7. Biologija E. Hasković “Sarajevo Publishing” Sarajevo
8. Geografija Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Sarajevo
9. Historija E. Dervišagić, H. Hadžiabdić,

A. Mulić i V. Mehić

“Bosanska knjiga”Sarajevo
10. Tehnička kultura i dnevnik rada M. Cvijetinović i  S. Ljubović “Dječija knjiga” Sarajevo

“Bosanska riječ” Sarajevo

11. Informatika Lejla Dizdarević “Sarajevo Publishing” Sarajevo
12. Likovna kultura I. Jaranović “Bosanska knjiga” Sarajevo
13. Muzička kultura R. Hodžić “Nam” Tuzla

“Vrijeme” Zenica

14. Vjeronauka Š. Sulejmanović i S. Husić "El-Kalem"
 

VIII

R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČ
1. Čitanka-udžbenik Zdravka Zekić  “Bosanska riječ”, Sarajevo

“Dječija knjiga” Sarajevo

2. Bosanski jezik-naš jezik A. Hadžihrustić “Sarajevo Publishing” Sarajevo
3. Engleski jezik-Challenges 3

Udžbenik i radna sveska

Michael Harris, David Mower, Asmir Mešić,      A. Sikorzynska “Baybook” Sarajevo
4. Njemački jezik (2.strani jezik)

Udžbenik i radna sveska

Zlata Maglajlija “Dječija knjiga” Sarajevo

”Bosanska riječ” Sarajevo

5. Matematika Š. Arslanagić, D. Milošević, A.Zolić “Bosanska riječ”, Sarajevo

“Dječija knjiga” Sarajevo

6. Fizika Fahreta Sijerčić “Sarajevo Publishing” Sarajevo
7. Hemija N. Milićević, M. Musić “Sarajevo Publishing” Sarajevo
8. Biologija Dž. Buljugić “Sarajevo Publishing” Sarajevo
9. Geografija Enisa Kulašin „Bosanska knjiga“ Sarajevo
10. Historija E. Dervišagić, H. Hadžiabdić „Bosanska knjiga“,Sarajevo
11. Tehnička kultura i dnevnik rada M. Cvijetinović i  S. Ljubović “Dječija knjiga” Sarajevo

“Bosanska riječ” Sarajevo

12. Informatika Nema odobrenih udžbenika
13. Likovna kultura I. Jaranović “Bosanska knjiga” Sarajevo
14. Muzička kultura N. Pejak, D. Mršo „Svjetlost”Sarajevo
15. Vjeronauka E. Grabus, M. Neimarlija, A. Purković,             M. Zukić "El-Kalem"
 

IX

R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČ
1. Čitanka-udžbenik A. Verlašević, V. Alić „Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

2. Naš jezik-udžbenik A. Džibrić „Dječij knjiga“ Sarajevo

“Bosanska riječ” Sarajevo

3. Matematika-udžbenik Š. Arslanagić „Dječij knjiga“ Sarajevo

“Bosanska riječ” Sarajevo

4. Biologija-udžbenik A. Begić, J. Halilović „Bosanska knjiga“ Sarajevo
5. Geografija-udžbenik A. Bećirović, E. Hodžić, S.Bajraktarević i A. Sulejmanović. „Nam“ Tuzla
6. Historija-udžbenik I. Šabotić, M. Čehajić „Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

7. Tehnička kultura-udžbenik Ć. Ahmetović, S. Numić, N. Kulenović „Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

8. Hemija-udžbenik N. Miličević, M. Musić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
9. Muzička kultura-udžbenik R. Hodžić „Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

10. Likovna kultura-udžbenik J. Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
11. Engleski jezik „Challenges 4“ (prvi strani jezik) -udžbenik A. Mešić, M. Harris,  D. Mover ,

A. Sikorzynska

„Buybook“ Sarajevo
12. Njemački jezik (drugi strani jezik) -udžbenik Z. Maglajlija „Dječij knjiga“ Sarajevo

“Bosanska riječ! Sarajevo

13. Fizika-udžbenik N. Gabela, H. Muratović „Grafex“ Mostar
14. Informatika Nema odobrenih udžbenika
15. Vjeronauka M. Neimarlija, A. Purković, M. Zukić “El-Kalem”

 

Školski kalendar za školsku 2019/2020. godinu

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, je donijelo školski kalendar za školsku 2019/2020. godinu.

Školski kalendar 2019/2020. godina.

Prilog školskom kalendaru 2019/2020. godina.

Nastavni plan i program za osnovnu školu

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je donijelo Nastavne planove i programe za osnovnu školu.

Da bi pogledali NPP kliknite na slijedeći link: Nastavni planovi i programi