Non scholae, sed vitae discimus – Ne za školu, već za život učimo

Misija i vizija naše škole

Misija škole
Nastavnici, učenici i roditelji, udruženi idejama prijateljstva, odgovornosti i kvaliteta sarađuju na postizanju odgojno-obrazovnih ciljeva na način da svaki njihov pojedinačni doprinos ujedno predstavlja i razvoj i unapređenje njihove socijalne zajednice.
Vizija škole
Stvoriti zajednicu koja se oblikuje kontinuiranim dogovaranjem nastavnika, učenika i roditelja, a okosnicu mu čine razvoj tehnika efikasnog usvajanja znanja, razvoj komunikacijskih vještina i vještina rješavanja problema te aktivna saradnja sa lokalnom zajednicom.