SPISAK UDŽBENIKA KOJI ĆE SE KORISTITI U JU OŠ “GRBAVICA II” U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI

 

 

I  RAZRED

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČ

1.

Maštalica 1 I 2

Zehra Hubijar

“Dječija knjiga” Sarajevo

“Bosanska riječ” Sarajevo

2.

Matematika

Eldina Dizdar

„Bosanska knjiga“

3.

Moja okolina

S. Lugavić, M. Pašić

“Bosanska knjiga” Sarajevo

4.

Muzička kultura

Esad Šuman

„Bosanska knjiga“

5.

Likovna kultura

M. Hrvanović, I. Jaranović

„Bosanska knjiga“

6.

English adventure-starter A

Udžbenik i radna sveska

C. Bruni

“Buybook” Sarajevo

NOV IZDANJE

7.

Vjeronauka

Ibrahim Begović

“El-Kalem”

 

 

II  RAZRED

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČ

1.

Čitanka

M. Bećirbašić, R. Pelidija, B. Dilberović

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

2.

Matematika

Eldina Dizdar

 “Bosanska knjiga” Sarajevo

3.

Moja okolina

S. Lugavić, M. Pašić

“Bosanska knjiga” Sarajevo

4.

Muzička kultura

Esad Šuman

 “Bosanska knjiga” Sarajevo

5.

Likovna kultura

J. Mujkić

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

6.

English adventure-starter B

Udžbenik i radna sveska

C. Bruni

“Buybook” Sarajevo

NOVO IZDANJE

7.

Vjeronauka

Muamer Tinjak

“El-Kalem”

 

 

III   RAZRED

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČ

1.

Čitanka

H. Ništović, I. Ništović

“Dječija knjiga” Sarajevo

”Bosanska riječ” Sarajevo

2.

Matematika

B. Jagodić

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

3.

Moja okolina

M. Pašić

“Bosanska knjiga” Sarajevo

4.

Muzička kultura

V. Kečalović, M. Barošević

“Dječija knjiga” Sarajevo

”Bosanska riječ” Sarajevo

5.

Likovna kultura

J. Mujkić

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

6.

English adventure 1

Udžbenik i radna sveska

A. Worall

“Buybook” Sarajevo

NOVO IZDANJE

7.

Vjeronauka

M. Pleh, M. Tinjak i M. Nezirovac

“El-Kalem”

 

 

IV RAZRED

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČ

1.

Čitanka – Boja sreće

Z. Hubijar

“Bosanska riječ”

2.

Matematika

B. Jagodić

 “Sarajevo Publishing” Sarajevo

3.

Moja okolina

S. Lugavić

“Bosanska knjiga”Tuzla

4.

Muzička kultura

S. Ferović

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

5.

Likovna kultura

J. Mujkić

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

6.

English adventure 2

Udžbenik i radna sveska

A. Worall

“Buybook”, Sarajevo

NOVO IZDANJE

7.

Vjeronauka

H. Ništović, I. Ništović i           

M. Valjevac

“El-Kalem”

 

 

V RAZRED

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČ

1.

Čitanka

Š. Šehabović i J. Šehabović

“Nam” Tuzla

“Vrijeme” Zenica

2.

Naš jezik

Š. Šehabović i J. Šehabović

“Nam” Tuzla

“Vrijeme” Zenica

3.

English adventure 3

Udžbenik i radna sveska

I. Hearn

“Buybook”, Sarajevo

4.

Matematika

Atija Fako

“Bosanska riječ” Sarajevo

5.

Priroda

Z. Numić, N. Vidović

“Bosanska riječ” Sarajevo

6.

Društvo

A. Isaković, G. Župančić

“Bosanska riječ” Sarajevo

7.

Osnove tehnike i radna bilježnica

Ćamil Ahmetović

“Nam” Tuzla

“Vrijeme” Zenica

8.

Kultura življenja

Sadeta Ajanović, Mediha Musić

“Svjetlost” Sarajevo

9.

Likovna kultura

Indira Jaranović

“Bosanska knjiga”, Sarajevo

10.

Muzička kultura

E. Šuman

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

11.

Vjeronauka

M. Prljača i N. Halilović

“El-Kalem”

 

 

VI RAZRED

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČ

1.

Čitanka

Z. Hasić

„Bosanska riječ“,Tuzla

2.

Naš jezik

Ismeta i Amira Džibrić

„Bosanska riječ“,Tuzla

3.

Engleski jezik-Challenges 1

Udžbenik i radna sveska

M. Haris, D. Mower, A. Mešić

“Buybook”, Sarajevo

4.

Njemački jezik (2.strani jezik)

Udžbenik i radna sveska

Z. Maglajlija

“Dječija knjiga” Sarajevo

”Bosanska riječ” Sarajevo

5.

Matematika

Š. Arslanagić, D. Milošević

„Bosanska riječ“ Sarajevo

”Dječija knjiga” Sarajevo

6.

Biologija

A. Begić, J. Hadžihalilović, R. Tupkušić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

7.

Geografija

Enisa Kulašin

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

8.

Historija

E. Dervišagić, H. Hadžiabdić

„Bosanska knjiga“,Sarajevo

9.

Tehnička kultura  i dnevnik rada

M. Cvjetinović, S. Ljubović

„Bosanska riječ“ Sarajevo

”Dječija knjiga” Sarajevo

10.

Informatika

Lejla Dizdarević

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

11.

Likovna kultura

I. Jaranović

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

12

Muzička kultura

M. Hajdarhodžić, M. Baroščević

„Nam“, Tuzla

13.

Vjeronauka

E. Grabus i M. Bašić

“El-Kalem”

 

 

VII RAZRED

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČ

1.

Čitanka

A. Hadžihrustić

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

2.

Naš jezik

A. i I. Džibrić

“Nam” Tuzla

“Vrijeme” Zenica

3.

Engleski jezik-Challenges 2

Udžbenik i radna sveska

Michael Harris, David Mower i Asmir Mešić

“Baybook” Sarajevo

4.

Njemački jezik (2.strani jezik)

Udžbenik i radna sveska

Zlata Maglajlija

“Dječija knjiga” Sarajevo

”Bosanska riječ” Sarajevo

5.

Matematika

Š. Arslanagić i D. Milošević

“Bosanska riječ” Sarajevo

“Dječija knjiga” Sarajevo

6.

Fizika

F. Sijerčić

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

7.

Biologija

E. Hasković

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

8.

Geografija

Enisa Kulašin

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

9.

Historija

E. Dervišagić, H. Hadžiabdić,

 A. Mulić i V. Mehić

“Bosanska knjiga”Sarajevo

10.

Tehnička kultura i dnevnik rada

M. Cvijetinović i  S. Ljubović

“Dječija knjiga” Sarajevo

“Bosanska riječ” Sarajevo

11.

Informatika

Lejla Dizdarević

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

12.

Likovna kultura

I. Jaranović

“Bosanska knjiga” Sarajevo

13.

Muzička kultura

R. Hodžić

“Nam” Tuzla

“Vrijeme” Zenica

14.

Vjeronauka

Š. Sulejmanović i S. Husić

“El-Kalem”


VIII

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČ

1.        

Čitanka-udžbenik

Zdravka Zekić

 “Bosanska riječ”, Sarajevo

“Dječija knjiga” Sarajevo

2.        

Bosanski jezik-naš jezik

A. Hadžihrustić

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

3.        

Engleski jezik-Challenges 3

Udžbenik i radna sveska

Michael Harris, David Mower, Asmir Mešić,      A. Sikorzynska

“Baybook” Sarajevo

4.        

Njemački jezik (2.strani jezik)

Udžbenik i radna sveska

Zlata Maglajlija

“Dječija knjiga” Sarajevo

”Bosanska riječ” Sarajevo

5.        

Matematika

Š. Arslanagić, D. Milošević, A.Zolić

“Bosanska riječ”, Sarajevo

“Dječija knjiga” Sarajevo

6.        

Fizika

Fahreta Sijerčić

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

7.        

Hemija

N. Milićević, M. Musić

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

8.        

Biologija

Dž. Buljugić

“Sarajevo Publishing” Sarajevo

9.        

Geografija

Enisa Kulašin

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

10.    

Historija

E. Dervišagić, H. Hadžiabdić

„Bosanska knjiga“,Sarajevo

11.    

Tehnička kultura i dnevnik rada

M. Cvijetinović i  S. Ljubović

“Dječija knjiga” Sarajevo

“Bosanska riječ” Sarajevo

12.    

Informatika

Nema odobrenih udžbenika

13.    

Likovna kultura

I. Jaranović

“Bosanska knjiga” Sarajevo

14.    

Muzička kultura

N. Pejak, D. Mršo

„Svjetlost”Sarajevo

15.    

Vjeronauka

E. Grabus, M. Neimarlija, A. Purković,             M. Zukić

“El-Kalem”

IX

R/B

NAZIV UDŽBENIKA

IME I PREZIME AUTORA

IZDAVAČ

1.       

Čitanka-udžbenik

A. Verlašević, V. Alić

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

2.       

Naš jezik-udžbenik

A. Džibrić

„Dječij knjiga“ Sarajevo

“Bosanska riječ” Sarajevo

3.       

Matematika-udžbenik

Š. Arslanagić

„Dječij knjiga“ Sarajevo

“Bosanska riječ” Sarajevo

4.       

Biologija-udžbenik

A. Begić, J. Halilović

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

5.       

Geografija-udžbenik

A. Bećirović, E. Hodžić, S.Bajraktarević i A. Sulejmanović.

„Nam“ Tuzla

6.       

Historija-udžbenik

I. Šabotić, M. Čehajić

„Vrijeme“ Zenica      

„Nam“ Tuzla

7.       

Tehnička kultura-udžbenik

Ć. Ahmetović, S. Numić, N. Kulenović

„Vrijeme“ Zenica      

„Nam“ Tuzla

8.       

Hemija-udžbenik

N. Miličević, M. Musić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

9.       

Muzička kultura-udžbenik

R. Hodžić

„Vrijeme“ Zenica      

„Nam“ Tuzla

10.   

Likovna kultura-udžbenik

J. Mujkić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

11.   

Engleski jezik „Challenges 4“ (prvi strani jezik) -udžbenik

A. Mešić, M. Harris,  D. Mover ,

A. Sikorzynska

„Buybook“ Sarajevo

12.   

Njemački jezik (drugi strani jezik) -udžbenik

Z. Maglajlija

„Dječij knjiga“ Sarajevo

“Bosanska riječ! Sarajevo

13.   

Fizika-udžbenik

N. Gabela, H. Muratović

„Grafex“ Mostar

14.   

Informatika

Nema odobrenih udžbenika

15.   

Vjeronauka

M. Neimarlija, A. Purković, M. Zukić

“El-Kalem”