Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju

Pravilnik o radu JU OŠ Grbavica II; Prilog I – Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ “Grbavica II” Sarajevo

PRAVILA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „GRBAVICA II“ SARAJEVO

PRAVILNIKOM O JAVNIM NABAVKAMA ROBA, USLUGA I RADOVA JU OŠ „GRBAVICA II“ SARAJEVO