Kontakt

Sekretar:
Telefon:   033/642-642
e-mail : sekretar@osgrbavica2.edu.ba

Pedagog:
Telefon:   033/642-642
e-mail : pedagog@osgrbavica2.edu.ba

Direktor:
Telefon:  033/644-525
Fax:       033/651-121
e-mail : direktor@osgrbavica2.edu.ba

Škola e-mail : osgrbavica2@lol.ba

 

Adresa

 

 

JU Osnovna škola "Grbavica II"
Behdžeta Mutevelića bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina