Tehničko osoblje


Radnice u kuhinji:

Mirsada Zolota
Jasmina Mehanić

 


Domar:

Dino Grbo

 


Higijeničarke:

Fahira Durić
Muradija Hajrović
Mediha Imamović
Samira Korda
Jasmina Krupalija
Ferida Moco
Adema Zuko

 


Čuvari:

Asim Deljković
Admir Ahmić