Projekt „Jačanje socijalnog uključivanja – Jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018

Projekt „Jačanje socijalnog uključivanja – Jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018“ se realizira na području Sarajevskog kantona kroz partnerstvo Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i organizacije Save the Children.

Dio projektnih aktivnosti koji se odnosi na provedbu definiranih ishoda učenja za bosanski, hrvatski i srpski jezik realiziran je u OŠ „Grbavica II“ od 16.01.2017. do 19.01.2017. godine kroz četverodnevnu radionicu u vremenu od 9,00 do 16,00 časova.

Radionici su prisustvovali nastavnici BHS jezika i književnosti, nastavnici RN, pedagog, psiholog i socijalni radnik.