Javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo.

Prijavljivanje se vrši putem prijavnog obrasca.

Prijavni obrazac, Izjava o ispunjavanju uvjeta i obrazac za pitanja o eventualnom postojanju sukoba interesa se nalaze u prilogu.

NAPOMENA: Javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo je objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" 8.9.2017. godine i u Službenim novinama Federacije BiH 13.9.2017. godine.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 28.9.2017. godine.

Više informacija na linku

http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-konkurs-za-izbor-i-imenovanje-na-pozicije-predsjednika-i-clanova-u-skolskim